sterowanie

REJESTRATORY ROZMÓW TELEFONICZNYCH
"Wszystkie kategorie"

TelRec L1 USB - dla 1-nej linii analogowej

Rejestrator rozmów telefonicznych - komputerowy, dla 1 linii analogowej,

..... z możliwością nagrywania rozmów również z VoIP oraz Skype.....

- Nagrywanie rozmowy odbywa się w sposób automatyczny lub manualny.
- Rozmowy zapisywane są bezpośrednio na dysk twardy komputera
- Rejestracja daty i czasu przeprowadzonej rozmowy
- Zapis rozmów prowadzonych z telefonów bezprzewodowych
- Identyfikacja rozmówcy przychodzącego i wychodzącego
- Rejestracja rozmowy w formacie skompensowanym, ( ok.128 godzin rozmów = 1 GB )
- Możliwość opisania zarejestrowanej rozmowy w sposób dowolny.
- Program posiada funkcję wyszukiwania nagrań.
- Certyfikat CE

>>> więcej <<<  

Oprogramowanie: TelRecDemo323Install.exe (4299 Kb)

Cena: 650,-


TelRec L2 USB - dla 2-ch linii analogowych

Rejestrator rozmów telefonicznych - komputerowy, dla 2-ch linii analogowych,

...... z możliwością nagrywania rozmów również z VoIP oraz Skype.....

- Nagrywanie rozmowy odbywa się w sposób automatyczny lub manualny.
- Rozmowy zapisywane są bezpośrednio na dysk twardy komputera
- Rejestracja daty i czasu przeprowadzonej rozmowy
- Zapis rozmów prowadzonych z telefonów bezprzewodowych
- Identyfikacja rozmówcy przychodzącego i wychodzącego
- Rejestracja rozmowy w formacie skompensowanym - (ok. 128 godzin rozmów - 1 GB )
- Możliwość opisania zarejestrowanej rozmowy w sposób dowolny.
- Program posiada funkcję wyszukiwania nagrań.
- Certyfikat CE

>>> więcej <<<  

Cena: 960,-


TelRec L4 - dla 4-ch linii analogowych

Rejestrator rozmów telefonicznych - komputerowy, dla 4-ch linii analogowych,

..... z możliwością nagrywania rozmów również z VoIP oraz Skype.....

- Nagrywanie rozmowy odbywa się w sposób automatyczny lub manualny.
- Rozmowy zapisywane są bezpośrednio na dysk twardy komputera
- Rejestracja daty i czasu przeprowadzonej rozmowy
- Zapis rozmów prowadzonych z telefonów bezprzewodowych
- Identyfikacja rozmówcy przychodzącego i wychodzącego
- Rejestracja rozmowy w formacie skompensowanym - (ok. 128 godzin rozmów - 1 GB )
- Możliwość opisania zarejestrowanej rozmowy w sposób dowolny.
- Program posiada funkcję wyszukiwania nagrań.
- Certyfikat CE

>>> więcej <<<  

Oprogramowanie: TelRecDemo323Install.exe (4299 Kb)

Cena: 1 690,-


TelRec L16 - dla 16-tu linii analogowych

Rejestrator rozmów telefonicznych - komputerowy, dla 16-tu linii analogowych
..... z możliwością nagrywania rozmów również z VoIP oraz Skype.....

- Nagrywanie rozmowy odbywa się w sposób automatyczny lub manualny.
- Rozmowy zapisywane są bezpośrednio na dysk twardy komputera
- Rejestracja daty i czasu przeprowadzonej rozmowy
- Zapis rozmów prowadzonych z telefonów bezprzewodowych
- Identyfikacja rozmówcy przychodzącego i wychodzącego
- Rejestracja rozmowy w formacie skompensowanym - (ok. 128 godzin rozmów - 1 GB )
- Możliwość opisania zarejestrowanej rozmowy w sposób dowolny.
- Program posiada funkcję wyszukiwania nagrań.

Cena: 6 690,-


TelRec ISDN - dla 1-nej linii ISDN (BRA 2B+D)

Rejestrator rozmów telefonicznych - komputerowy, dla 1-nej linii ISDN,

..... z możliwością nagrywania rozmów również z VoIP oraz Skype.....

- Nagrywanie rozmowy odbywa się w sposób automatyczny lub manualny.
- Rozmowy zapisywane są bezpośrednio na dysk twardy komputera
- Rejestracja daty i czasu przeprowadzonej rozmowy
- Zapis rozmów prowadzonych z telefonów bezprzewodowych ISDN
- Identyfikacja rozmówcy przychodzącego i wychodzącego
- Rejestracja rozmowy w formacie skompensowanym - (ok. 128 godzin rozmów - 1 GB )
- Możliwość opisania zarejestrowanej rozmowy w sposób dowolny.
- Program posiada funkcję wyszukiwania nagrań.
- Certyfikat CE

>>> więcej <<<  

Oprogramowanie: TelRecDemo323Install.exe (4299 Kb)

Cena: 1045,-


TelRec ISDN 2 - dla 2-ch linii ISDN (2 x BRA 2B+D)

Rejestrator rozmów telefonicznych - komputerowy, dla 2-ch linii ISDN,

..... z możliwością nagrywania rozmów również z VoIP oraz Skype.....

- Nagrywanie rozmowy odbywa się w sposób automatyczny lub manualny.
- Rozmowy zapisywane są bezpośrednio na dysk twardy komputera
- Rejestracja daty i czasu przeprowadzonej rozmowy
- Zapis rozmów prowadzonych z telefonów bezprzewodowych ISDN
- Identyfikacja rozmówcy przychodzącego i wychodzącego
- Rejestracja rozmowy w formacie skomensowanym - (ok. 128 godzin rozmów - 1 GB )
- Możliwość opisania zarejestrowanej rozmowy w sposób dowolny.
- Program posiada funkcję wyszukiwania nagrań.

Cena: 1 960,-


TelRec ISDN 3 - dla 3-ch linii ISDN (3 x BRA 2B+D)

Rejestrator rozmów telefonicznych - komputerowy, dla 3-ch linii ISDN,

..... z możliwością nagrywania rozmów również z VoIP oraz Skype.....

- Nagrywanie rozmowy odbywa się w sposób automatyczny lub manualny.
- Rozmowy zapisywane są bezpośrednio na dysk twardy komputera
- Rejestracja daty i czasu przeprowadzonej rozmowy
- Zapis rozmów prowadzonych z telefonów bezprzewodowych ISDN
- Identyfikacja rozmówcy przychodzącego i wychodzącego
- Rejestracja rozmowy w formacie skompensowanym - (ok. 128 godzin rozmów - 1 GB )
- Możliwość opisania zarejestrowanej rozmowy w sposób dowolny.
- Program posiada funkcję wyszukiwania nagrań.

Oprogramowanie: TelRecDemo323Install.exe (4299 Kb)

Cena: 2 920,-


TelRec ISDN 2 NET z własnym dyskiem 80 BG

TelRec ISDN 2 NET jest urządzeniem przeznaczonym do rejestracji rozmów telefonicznych prowadzonych na liniach cyfrowych ISDN.

* TelRec L2NET - samodzielny rejestrator z wbudowanym twardym dyskiem obsługujący niezależnie:
- 1 linia ISDN BRI (2B+D) - cena: 2.620,- zł. brutto
- 2 linie ISDN BRI (2B+D) - cena: 3.460,- zł. brutto

Rejestrator obsługuje 2 łącza BRI (2B+D) umożliwiając nagrywanie 4 rozmów jednocześnie (2 linie po 2 kanały B). Posiada wbudowany dysk twardy, na którym zapisywane są rozmowy, oraz złącza umożliwiające podłączenie rejestratora do sieci komputerowej i nadzór nad pracą rejestratora.

Dostęp do zarejestrowanych nagrań możliwy jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową (w program wbudowany został serwer WWW) lub dedykowany program TelRec Client pracujący w systemie Windows 2000/XP/Vista. Dostęp do rejestratora oraz nagrań jest zabezpieczony hasłem.

Rejestrator pracuje samodzielnie, wymaga jedynie podłączenia zasilania. Posiada wbudowany zegar z podtrzymaniem bateryjnym, który zapewnia dokładne oznaczanie daty i czasu rozpoczęcia nagrywanych rozmów. Dodatkowo możliwa jest cykliczna synchronizacja zegara z zewnętrznym serwerem czasu NTP.

>>> więcej <<<  

Oprogramowanie: TelRecDemo323Install.exe (4299 Kb)

Cena: 3.460,-


TelRec ISDN PRI (30B+D) z własnym dyskiem 320 GB

Nagrywa rozmowy z traktu ISDN PRI E1 (30B+D)
Zawiera wbudowany dysk twardy o pojemności 320GB
Udostępnia zarejestrowane nagrania poprzez sieć
Nie wymaga podłączenia do komputera

Rejestrator rozmów telefonicznych TelRec PRI jest samodzielnym urządzeniem przeznaczonym do nagrywania treści rozmów z łącza ISDN PRI E1 (30B+D). Rozmowy zapisywane są na wbudowanym twardym dysku, a przeglądanie i odsłuchiwanie rozmów odbywa się poprzez sieć komputerową za pomocą przeglądarki internetowej lub dostarczonego w komplecie programu TelRec Client.

>>> więcej <<<  

Oprogramowanie: TelRecDemo323Install.exe (4299 Kb)

Cena: 8.174,-


TelRec L4 NET z własnym dyskiem

Rejestratory samodzielne współpracujące z liniami analogowymi
* TelRec L4NET - samodzielny rejestrator z wbudowanym twardym dyskiem obsługujący niezależnie:
- 1 linia analogowa (PSTN/POTS). - cena: 2.140,- zł. brutto
- 2 linie analogowe (PSTN/POTS). - cena: 2.390,- zł. brutto
- 3 linie analogowe (PSTN/POTS). - cena: 2.630,- zł. brutto
- 4 linie analogowe (PSTN/POTS). - cena: 2.860,- zł. brutto

* Po zakupie rejestratora z mniejszą liczbą portów niż cztery można w dowolnym momencie dokupić kod aktywacyjny do kolejnych portów.

* Rejestrator posiada 4 wejścia RJ11 do podłączenia analogowych linii telefonicznych, gniazdo Ethernet RJ45 by podłączyć go do komputerowej sieci LAN oraz zawiera wbudowany dysk twardy na którym zapisywane są rozmowy. Zastosowany dysk pozwala na zapis ok. dwóch tysięcy godzin rozmów, po zapełnieniu najstarsze nagrania są automatycznie nadpisywane. Do pracy nie wymaga stałego podłączenia do komputera. Dołączone standardowe oprogramowanie umożliwia zdalną konfigurację oraz przeglądanie i odtwarzanie zarejestrowanych rozmów.

* Połączenie rejestratora z komputerem odbywa się za pomocą lokalnej sieci komputerowej Ethernet. Jeden rejestrator może być jednocześnie połączony z wieloma komputerami, a do jednego komputera może być połączona dowolna liczba rejestratorów.

* Niezależnie od modelu rejestratora wszystkie wersje obsługiwane są jednym wspólnym oprogramowaniem. Jednocześnie do komputera można podłączyć różne wersje rejestratorów USB tworząc tym samym system rejestracji rozmów dopasowany do własnych potrzeb.

* Także niezależnie od modelu rejestratora oprogramowanie umożliwia nagrywanie rozmów VoIP oraz Skype.

>>> więcej <<<  

Cena: 2.140,-


TCR ADV

Rejestrator rozmów telefonicznych dla linii analogowej i ISDN z adapterem Retell 650
- Nagrywanie rozmowy odbywa się w sposób automatyczny lub manualny.
- Rozmowy zapisywane są bezpośrednio na dysk twardy komputera do wskazanego uprzednio katalogu
- Rejestracja daty i czasu przeprowadzonej rozmowy
- Nagrywanie rozmowy w formacie *trs lub *wav,
- Możliwość opisania zarejestrowanej rozmowy w sposób dowolny.
- Odtwarzanie rozmów za pomocą licencjonowanego oprogramowania, stanowiącego integralną jego część.
- Program posiada funkcję wyszukiwania nagrań wg. opisu rozmowy (np. nazwiska rozmówcy), osoby lub ID użytkownika rejestratora.
- Odtwarzanie nagrań może być zabezpieczone hasłem, które uniemożliwia odsłuchiwanie rozmów osobom nieupoważnionym.
- Obsługuje również aparaty systemowe ALCATEL

>>> więcej <<<  

Cena: 750,-


TCR

Komputerowy Rejestrator Rozmów Telefonicznych
................... z identyfikacją i rejestracją dzwoniącego z zew.......................
- Nagrywanie rozmów z dowolnego aparatu telefonicznego
- Nagrywanie z linii telefonicznej ISDN lub analogowej
- Rejestracja daty, czasu i numeru telefonu dzwoniącego
- Wysoki stopień zabezpieczenia programu przed nieupoważnionymi osobami
- Możliwość skonfigurowania programu wg własnych potrzeb
- Wyszukiwanie rozmów wg dowolnego wybranego parametru
- Możliwość stworzenia kartoteki ( bazy) dzwoniących, według której wyszukiwanie nagranych rozmów jest szybkie i proste.
-Możliwośc opisania każdej rozmowy, w trakcie jej trwania jak i po zakończeniu
- Wersja sieciowa -dostępna

>>> więcej <<<  

Cena: 269,-


TCR - wersja sieciowa

Rejestrator rozmów telefonicznych - komputerowy, dla linii analogowej / ISDN / aparatów systemowych
- Nagrywanie rozmowy odbywa się w sposób automatyczny lub manualny.
- Rozmowy zapisywane są bezpośrednio na dysk twardy komputera do wskazanego uprzednio katalogu
- Rejestracja daty i czasu przeprowadzonej rozmowy
- Rejestracja rozmowy w formacie *wav,
- Możliwość opisania zarejestrowanej rozmowy w sposób dowolny.
- Odtwarzanie rozmów za pomocą licencjonowanego oprogramowania, stanowiącego integralną jego część.
- Program posiada funkcję wyszukiwania nagrań wg. opisu rozmowy (np. nazwiska rozmówcy), osoby lub ID użytkownika rejestratora.
- Odtwarzanie nagrań może być zabezpieczone hasłem, które uniemożliwia odsłuchiwanie rozmów osobom nieupoważnionym.

Cena: 128,-


Moduł "650"

Adapter umożliwiający nagrywanie na rejestratorach komputerowych, cyfrowych, kasetowych.
Sposób podłączenia:
- równolegle - analogowa linia telefoniczna
- szeregowo (pomiędzy aparat telefoniczny a słuchawkę) aparaty analogwe / ISDN / systemowe
- Zapobiega aktywacji rejestratora przez dźwięki dochodzące z otoczenia
- 6 poziomowa regulacja dopasowania do wszystkich rodzajów aparatów telefonicznych
- Przycisk "mute"
- Sygnalizacja stanu urządzenia diodami LED
- Funkcja podtrzymywania połączenia
- Wyjścia mono i stereo
- zasilacz

Cena: 695,-


Moduł 157

Moduł przewodowy do nagrywania rozmów telefonicznych
- z telefonicznej linii analogowej, ISDN lub z aparatu systemowego na komputerze lub notebook'u ( z wyłączeniem aparatów ALCATEL )
Funkcja dodatkowa: ustawienie w module przełącznika w pozycję "Play" daje możliwość odsłuchania nagranej rozmowy przez telefon.
Sposób podłączenia:
- wypiąć z aparatu telefonicznego przewód słuchawkowy i wpiąć w moduł przewodowy,
- przewód modułu zakończony w wtykiem telefonicznym (RJ9) wpiąć w aparat telefoniczny w miejsce przewodu słuchawkowego,
- przewód zakończony wtykiem "mini jack" wpiąć w wejście mikrofonu karty dźwiękowej komputera, lub w wejście liniowe.

Cena: 128,-


Moduł 156

Moduł przewodowy do nagrywania rozmów telefonicznych:
- z telefonicznej linii analogowej, ISDN na urządzenie przenośne (cyfrowe, magnetofonowe).
Funkcja dodatkowa: ustawienie w module przełącznika w pozycję "Play" daje możliwość odsłuchania nagranej rozmowy przez telefon.
Sposób podłączenia:
- wypiąć z aparatu telefonicznego przewód słuchawkowy i wpiąć w moduł przewodowy zakończony wtykiem telefonicznym (RJ9),
- przewód słuchawkowy wpiąć w gniazdo modułu,
- przewód zakończony wtykiem "mini jack" wpiąć w urządzenie nagrywające (wejście na mikrofon zewnętrzny).

Cena: 98,-


Moduł 145

Moduł przewodowy do nagrywania rozmów telefonicznych
- z telefonicznej linii analogowej

Sposób podłączenia:
- przewód telefoniczny modułu zakończony w wtykiem (RJ11) podłączyć do telefonicznej linię analogowej, w dowolne miejsce ( równolegle do aparatu telefonicznego )
- przewód zakończony wtykiem "mini jack" wpiąć w wejście mikrofonu urządzenia nagrywającego ( n.p. dyktafon).
- nagrywanie rozmów - za wszystkich aparatów, podłączonych do telefonicznej linii analogowej - do której podłączony zostanie moduł 145.

Cena: 118,-


Mikrofon do zapisu rozmów z telefonów komórkowych

Mikrofon do zapisu rozmów z telefonów komórkowych, bezprzewodowych na urządzenia cyfrowe lub magnetofonowe.

Sposób podłączenia:
- Mikrofon zakończony końcówką mini jack podłączyć w wejście mikrofonowe urządzenia nagrywającego
- Mikrofon zakończony kuliście, zawiesić na uchu.
- Przyłożyć do ucha słuchawkę, załączyć urządzenie nagrywające.

Cena: 12,-


Kontakt

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową.
Adres biura:

4DigiNET
02-273 Warszawa
ul. Muszkieterów 24

tel: 22 878 18 18

www.4diginet.com.pl ................. email: biuro@4diginet.com.pl
www.rejestratory.com

Cena: www.4diginet.com.pl